Documento sin título
Logo Alexia - Gestin - Comunicacin - Integracin
 • Cospa&Agilmic
 • Educaria
 • Xtend
 • Esp
 • Cat

 •  

  Pla d’Implantació i Posada en Marxa

  Sabem de la importància del procés d’implantació d’Alexia a una escola. Per aquest motiu, posem a disposició dels centres escolars una metodologia de treball basada en la planificació i el seguiment de les necessitats dels nostres Clients i liderada per professionals especialitzats.

  Aquests serien els moments més importants del procés:

  1. Planificació

   El moment en el qual es dissenya el pla d'implantació i s'acorda amb el centre el calendari de fites clau.

  2. Migració de Dades

   Recollida i anàlisi de la BBDD, es comparteix un document amb les particularitats del centre i posteriorment es verifiquen les dades.

    

  3. Parametrització

   Consisteix a configurar Alexia segons les necessitats i preferències del centre, per treballar-hi de forma optimitzada.

  4. Formació

   El projecte d’implantació inclou una formació inicial sobre l’ús de la plataforma per a cada centre docent.

  5. Seguiment

   Acompanyament i assessorament al centre en les primeres accions crítiques, ja treballant amb Alexia:

   • 1a Facturació amb Alexia
   • 1'Avaluació amb Alexia
   • Auditoria de dades abans de l’avaluació final